Adresa: Námestie SNP 2
Spišská Nová Ves
4. poschodie, č. dverí 406
(bývalá detská poliklinika)
Tel: +421 909 171 271
Mail: cechdent@cechdent.sk
Instagram: cechdent