Fazety, korunky a mostíky

Pre komplexnosť zhrnieme, že zub respektíve zuby je možné nahrádzať náhradou fixnou,
ktorú má pacient trvale upevnenú v ústnej dutine alebo snímateľnou, ktorú si je nutné denne vyberať.
Všetky sú zhotovované mimo úst pacienta v zubnom laboratóriu.

K fixným náhradam patria fazety, inlay/onlay/overlay, korunky a mostíky.

Fazeta

Fazeta je tenká keramická lamela (škrupina) pokrývajúca prednú plochu zuba a rezaciu hranu.
Používajú sa na estetické zdokonalenie vzhľadu predných zubov – tvaru a farby. Výhodou faziet je
šetrná preparácia.

Existujú aj non preparačné fazety, ktorých príprava zahŕňa žiadnu alebo len minimálnu preparáciu prednej plochy zuba, čím sa líšia od klasických faziet.

Nie sú odporúčané pri rozsiahlých deštrukcách zuba kazom alebo po úraze, zhryze hrany na hranu alebo u pacientov, ktorí zubami škrípu.

Inlay, onlay, overlay

Inlay, onlay, overlay je vysokoestetická keramická náhrada časti zuba v postrannom úseku chrupu. Je indikovaná pri rozsiahlej strate zubných tkanív, kde dostavba kompozitným materiálom nie je vyhovujúca a takáto náhrada zabezpečí väčšiu odolnosť zuba pred poškodením.

Korunka

Korunka je protetická práca, pri ktorej sa z každej strany zuba uberie pár milimetrov. Korunky sú vhodným riešením a ochranou zubov u pacientov po ošetrení koreňových kanálikov alebo ak má zub rozsiahle výplne a hrozí riziko jeho zlomenia. V neposledom rade pre estetické zlepšenie výzoru pacienta.

Mostík

Mostík je protetická práca, ktorá nahrádza stratu jedného alebo viacerých zubov. Po bokoch ju tvoria korunky, ktoré sú nasadené na obrúsené zuby. Medzi korunkami sa nachádza medzičlen, ktorý nahrádza vytrhnutý zub. Mostíkom je možné nahradiť zuby v prednom aj zadnom úseku chrupu za predpokladu, že zuby na ktorých je pevne fixovaný spĺňajú potrebné kritéria.

Tieto fixné náhrady sa zhotovujú počas minimálne dvoch návštev v ambulancii. V prvom sedení zubný lekár preparuje zuby do požadovaného tvaru, nasleduje zhotovenie odtlačkov alebo scanu a nasedenie dočasných koruniek alebo mostíka, ktoré sú zhotovené buď zubným lekárom alebo zubným technikom. Provizórium chráni obrúsený zub a je dostatočnou estetickou náhradou na pár dní. Následne zubný technik zhotoví definitívnu prácu, ktorá je počas ďalšej návštevy ambulancie zubného lekára definitívne pripevnená.

Špeciálne postavenie medzi náhradami majú implantáty, ktoré sa dnes neobmedzujú len na náhradu jedného zuba, ale aj na ošetrenie celej bezzubej čeľuste alebo sánky.

V našej ambulancii disponujeme moderným intraorálnym scanerom Primescan, ktorý efektívne eliminuje potrebu tradičných odtlačkov, a tak zabezpečuje pohodlný priebeh celého ošetrenia. Pri skenovaní sa používa špeciálne tvarovaná hlavica, ktorá snímkuje zuby a mäkké tkanivá, a záznam sa ihneď prenáša na obrazovku.