CENNÍK

 

Vyšetrenie a administratíva

 

Úkon Poistenec Samoplatca
Intraorálne RTG 10,00 € 15,50 €
Nedodržanie objednaného termínu 20,00 € 20,00 €
Injekčná anestéza infiltračná, zvodová 15,00 € 21,50 €

 

Záchovná stomatológia 

Úkon Poistenec Samoplatca
Dentálna hygiena 45,00 € 70,00 €
Dentálna hygiena – deti do 12. rokov 35,00 € 60,00 €
Bielenie zubov metódou Pure Whitening 350,00 € 350,00 €
Ošetrenie dočasnou výplňou 10,00 € 15,50 €
Kofferdam / Optragate 15,00 € 15,00 €
1-plôšková fotokompozitná výplň distálny úsek 40,00 € 55,00 €
2- plôšková fotokompozitná výplň distálny úsek 45,00 € 75,00 €
3- plôšková fotokompozitná výplň distálny úsek 50,00 € 85,00 €
1-plôšková fotokompozitná výplň frontálny úsek 30,00 € 40,00 €
2- plôšková fotokompozitná výplň frontálny úsek 40,00 € 65,00 €
3- plôšková fotokompozitná výplň frontálny úsek 45,00 € 75,00 €
Pečatenie fisúr 20,00 € 35,00 €
Fotokompozitná výplň u detí 30,00 € 45,00 €
Preendodontická dostavba korunky zuba 20,00 € 35,00 €
Ošetrenie citlivého krčka (za jeden zub) 5,00 € 5,00 €
Paliatívne endodontické ošetrenie mortálne 15,00 € 25,00 €
Paliatívne endodontické ošetrenie vitálne /anestéza sa pripočítava/ 30,00 € 40,00 €
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 45,00 € 75,00 €
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 60,00 € 125,00 €
Endodontické ošetrenie trojkoreňového zuba 95,00 € 160,00 €
Endodontické ošetrenie štvorkoreňového zuba 110,00 € 175,00 €
Endodontické ošetrenie pomocou MTA 50,00 € 50,00 €
Odstránenie starej koreňovej výplne (reendodoncia) 50,00 € 50,00 €
Mikroskopická reendodoncia 360,00 € 360,00 €
ICON / cena za zub 50,00 € 50,00 €
Vnútorné bielenie mŕtveho zuba 25,00 € 25,00 €

Chirurgické ošetrenie

Úkon Poistenec Samoplatca
Extrakcia dočasného zuba (mliečny zub) /anestéza sa pripočítava/ 15,00 € 25,00 €
Extrakcia trvalého 1-koreňového zuba alebo koreňa a ošetrenie rany hemostatikom /anestéza sa pripočítava/ 40,00 € 50,00 €
Extrakcia trvalého viackoreňového zuba a ošetrenie rany hemostatikom /anestéza sa pripočítava/ 50,00 € 65,00 €
Neplánovaná alebo komplikovaná extrakcia a ošetrenie rany hemostatikom /anestéza sa pripočítava/ 80,00 € 110,00 €
Chirurgická extrakcia 120,00 € 165,00 €
Sutúra extrakčnej rany 15,00 € 20,00 €
Dekapsulácia zuba 20,00 € 30,00 €
Frenulektómia 20,00 € 20,00 €
Resekcia koreňového hrotu 100,00 € 155,00 €
Retrográdne plnenie koreňového kanálika pomocou MTA 50,00 € 50,00 €
Incízia – sťažené prerezávanie zuba múdrosti 10,00 € 16,50 €
Gingivektómia 5,00 € 11,50 €
Extirpácia mukokely, fibrómu 50,00 € 50,00 €
Prehĺbenie vestibula 200,00 € 200,00 €
Naloženie aktívneho ťahu 100,00 € 100,00 €
Odber krvnej plazmy 50,00 € 50,00 €

 

Protetické ošetrenie 

Úkon Priama platba
Čap zo sklenených vlákien FRC 30,00 €
Parodontálna dlaha /vlepenie zuba/ 240,00 €
Odtlačky alginát 15,00 €
Odtlačky silikónové 20,00 €
Provizórna korunka 20,00 €
Fazeta (Emax) 350,00 €
Kovokeramická korunka (vrátane provizórnej korunky) 310,00 €
Celokeramická korunka zirkón (vrátanie provizórnej korunky) 310,00 €
Stiahnutie mostíka (1 korunka) 15,00 €
Celková snímateľná náhrada 250,00 €
Medzerník – do štyroch zubov 150,00 €
Flexi snímateľná náhrada 350,00 €
Oprava alebo rebazácia snímateľnej náhrady 75,00 €
Opätovné nasadenie fixnej náhrady 30,00 €
Náhryzová dláha 70,00 €
Skenovanie horný, dolný oblúk  50,00 €

 

Zubné pomôcky 

Úkon Priama platba
Zubná kefka /klasická, jednozväzková/ 4,50 €
Medzizubná kefka – ks 1,50 €
Medzizubná kefka – balenie 8 ks 8,00 €
Ústná voda CURAPROX Perio Plus 100 ml 4,50 €
Gél CURAPROX Perio Plus 10 ml 4,00 €
Škrabka na jazyk 5,00 €
Bieliaca pasta Be You 60 ml 10,00 €
Bieliaca pasta Be You 10 ml 2,00 €
GC Tooth Mousse – lokálny krém s kalciom a fosfátom 20,00 €