Zubné implantáty

Zubný implantát funguje presne ako pôvodný zubný koreň a slúži na jeho nahradenie v prípade straty. Zubný implantát sa po zavedení prirodzene prepojí s kosťou a slúži ako pilier pre budúce protetické riešenie, či už samostatnú korunku (zub), zubný mostík (skupinu zubov), alebo protézy. Tým odpadá brúsenie susedných zubov (ako je to v prípade fixných mostíkov). Zubný implantát je vyrobený z titánu, z materiálu, ktorý je biokomplatibilný a je úplne neškodný pre ľudský organizmus. Pri zodpovednej starostlivosti implantáty slúžia funkčne a esteticky desiatky rokov, čím sa zvyšuje aj kvalita života.

Zhotovenie CBCT snímku spodnej polovice tváre pacienta je dnes štandardom pred bezbolestným zavedením každého implantátu. Kontrolný röntgen ihneď po zavedení ukáže, že je implantát na správnom mieste. Zub – korunku sa nasádza o 4-6 týždňov, hneď ako je implantát pevne zrastený s kosťou. Dovtedy, ak sa jedná o predné zuby, tak budete mať zuby provizórne.

Ak má pacient záujem o implantát, tak by mal byť zdravý, nemal by trpieť žiadnou vážnou chorobou a v ideálnom prípade by nemal ani fajčiť. Základnými predpokladmi pre implantáciu sú bezchybná hygiena, dostatočná kvalita kosti a schopnosť tela na normálne hojenie rán. Najčastejšie kontraindikácie sú neliečená cukrovka, choroby srdca, liečba osteoporózy, tehotenstvo, atď.