U Vášho nového zubára

U Vášho nového zubára

Cesta za zdravým úsmevom začína vstupným vyšetrením. Počas neho Vám stomatológ komplexne vyšetrí ústnu dutinu, pričom môže odhaliť kazy a zápaly, ktoré ohrozujú nielen zdravie Vašej ústnej dutiny, ale tiež oslabujú Vašu imunitu.

Prvý krok k zdravému a krásnemu úsmevu je vstupné vyšetrenie

Kazy pod výplňami a medzizubné kazy však nemusia byť odhalené dôkladným vizuálnym vyšetrením. Na ich detekciu využívame röntgenové snímky vo forme záhryzových snímkov. Je v záujme každého pacienta, aby sme zubný kaz objavili ešte v počiatočnom štádiu, kedy sa buď dá zastaviť dôkladnou hygienou alebo ošetriť málo invazívnym odstránením kazu s následnou plombou. Doplnkom u dospelých pacientov a starších detí je aj panoramatický snímok.

Po vstupnom vyšetrení nasleduje vytvorenie individuálneho liečebného plánu, v ktorom sa pacient dozvie, aké zákroky si jeho chrup vyžaduje a taktiež približnú cenovú kalkuláciu.
Následne si pacient rozvrhne termíny ošetrení podľa svojich časových i finančných možností.