Minimálne invazívna extrakcia zuba múdrosti

Objavte novú éru extrakcie zubov múdrosti prostredníctvom našich špičkových, minimálne
invazívnych techník vyberania zubov. S tímom vysoko kvalifikovaných profesionálov
sa zameriavame na Vaše blaho a ponúkame bezproblémový a bezbolestný zážitok.

O metóde

Táto technika sa využíva pri odstraňovaní zubov, najmä zubov múdrosti ako aj zubov s komplikovanou anatómiou.
Odlišnosťou od konvenčných extrakcii je použitie špecializovaného inštrumentária a techniky, ktorá umožňuje dosiahnutie požadovaného výsledku s menšou traumatizáciou okolitých tkanív ako sú nervy, cievy a kosť.

Výsledkom je znesiteľnejšia bolesť, menší opuch, nižšie riziko infekcie a rýchlejšia doba zotavenia pacienta. Okrem toho sa minimalizuje aj jazvovatenie tkaniva, čo može mať pozitívny vplyv na ďalšie stomatologické úkony.

Potenciálne výhody minimálne invazívnych extrakcií

  • rýchlejšie hojenie
  • zníženie poextrakčnej straty kosti
  • zníženie traumy mäkkých a tvrdých tkanív
  • zníženie výskytu komplikácií
  • menšie riziko poškodenia okolitých anatolických štruktúr
  • zvýšená spokojnosť pacienta
  • akceptovateľnejší zákrok pre pacientov s obavami
  • priateľnejší vzhľad mäkkých tkanív po extrakcii

 

Atraumatický prístup k pacientovi nám šetrí čo najväčšie množstvo okolitej kosti, s možnosťou následnej implantácie bez potrebných úprav kosti. Aj protetické práce, či už sú snímateľného
alebo fixného charakteru, sú stabilnejšie na širokej, zdravej kosti,
ktorú vieme dosiahnúť práve spomínaným prístupom.

Dr. Youngsam Kim a jeho metóda miniinvazívnej extrakcie

Dr. Youngsam Kim, DDS, MS, PhD je svetovo uznávaný zubár z Južnej Kórey. Strávil dlhé roky zdokonaľovaním jeho techniky extrakcie zubov múdrosti. Klinika, ktorú založil sa preslávila tým, že roky vedie najväčším počtom extrahovaných zubov v celej krajine. Jeho prednášok sa zúčastnilo veľké množstvo zubárov z celého sveta. Jedným z nich, ako prvý Slovák, bol aj MDDr. Matej Čech, ktorý túto prednášku absolvoval v Los Angeles. Dr. Kim strávil roky návštevami stomatochirurgických oddenení po celom svete aby našiel čo najjednoduchší a pre pacientov čo najviac tolerovateľný spôsob trhania zubov múdrosti, so zameraním na minimalizovanie bolestí
a komplikácií po zákroku.

 

Náš špecialista MDDr. Matej Čech túto metódu študoval
priamo od neho a ako jediný na Slovensku ju poskytuje svojim pacientom.