Dentoalveolárna chirurgia

Dentoalveolárna chirurgia je certifikovaná pracovná činnosť, ktorá sa zaoberá chirurgickou liečbou chorôb a traumatických stavov ústnej dutiny a chrupu.
Všetky chirurgické zákroky sa vykonávajú bezbolestne a šetrne tak, aby bolo hojenie čo najkratšie.

Úkony dentoalveolárnej chirurgie, ktoré poskytujeme

 • komplikované chirurgické extrakcie zubov

 • extrakcie zubov múdrosti

 • zubné implantáty

 • resekcie koreňových hrotov

 • odstránenie cýst

 • chirurgické odstránenie retinovaných zubov

 • patefakcia (čeľustno-ortotodontické sťahovanie zle postavených zubov do oblúka)

 • úprava kostí pred protetickým riešením alebo vsadením implantátov

 • chirurgické zákroky po úrazoch

 • odstránenie patologických ložísk

 • úprava uzdičiek