Ošetrenie rajským plynom

Ak máte strach zo zákroku, môžete požiadať o použitie rajského plynu. Plyn môže vyvolať pocit eufórie a je ideálny pre všetky typy pacientov, mladých aj starších, a najmä pre úzkostlivých a nervóznych pacientov. Pri množstvách používaných v zubnom prostredí rajský plyn pacienta neuspí. Pacient zostáva pri vedomí, a nie v bezvedomí, čo umožňuje zubnému lekárovi komunikovať s pacientom počas ošetrenia, čím sa celý zákrok stáva jednoduchším a pohodlnejším.

Táto technika zahŕňa vdychovanie malého množstva oxidu dusnatého spolu s kyslíkom prostredníctvom malého nosového inhalátora. Mala by byť pohodlná a pacient si ju môže v prípade potreby upraviť. Približne po 3 minútach sa pacient začne cítiť uvoľnene, bezstarostne a šťastne. Po dosiahnutí tohto bodu sa môže začať liečba.

Rajský plyn je nielen bezpečný pre deti vo veku od 4 rokov, ale je aj preferovanou metódou sedácie pre deti, ktoré sú nervózne alebo úzkostlivé z očakávaného zákroku. O vhodnej metóde sedácie sa vopred poraďte so zubným lekárom vášho dieťaťa. Niektoré deti môžu trpieť nevoľnosťou alebo môžu mať problémy s nosením masky potrebnej na dýchanie.

Niektoré prípady si vyžadujú lokálnu anestéziu v závislosti od metódy ošetrenia a v takom prípade bude miesto vpichu vďaka účinku rajského plynu bezbolestné. V mnohých prípadoch však injekcie nemusia byť potrebné.